Mária Červeňová
Silné Slovensko v bezpečnej Európe.

Kandidátka do Európského parlamentu, poslankyňa MsZ v Námestove, odborná garantka komunitného centra, mama, manželka a občianska aktivistka. 8. júna sa budem uchádzať o váš hlas pod čislom 6.

Slušná politika

Nastal čas, kedy môžeme iniciovať zmenu. Skutočnú zmenu, nie takú, o ktorej politici hovoria každé štyri roky dookola. Čas na nové nápady aj energiu na ich realizáciu. Viac slušnosti, etiky, ľudskosti a schopnosti kompromisov. Viac žien, ktoré si pred problémami vyhrnú rukávy a pustia sa do nich.

Kresťanské hodnoty

Európa v celej jej rôznorodosti je postavená pred mnoho výziev, ktoré majú vplyv na zdravie, komfort, bezpečie a život nás všetkých. A v najbližších rokoch bude musieť urobiť mnoho dôležitých rozhodnutí. Lenže Európa ako keby strácala svoj morálny kompas a zabúdala, na akých pevných hodnotách bola postavená.

Slušnosť, ľudskosť, empatia sú v európskej politike a súčasnej náročnej dobe s vojenským konfliktom za dverami najvyššími hodnotami, ktoré Európa potrebuje. Potrebujeme balans. Európa nie je biznis, je to náš domov. Spoločenstvo, v ktorom sme plnohodnotným členom a podieľame sa na kľúčových rozhodnutiach. Musí nás byť počuť. Musíme vedieť povedať rázne “NIE”, ak našej krajine niečo škodí, ale aj tlačiť na “ÁNO” tam, kde to Slovensku môže pomôcť. Slovensko ani Európa nepotrebujú ďalšie egá. Potrebujú skutočné hodnoty, ktoré budú základom každého rozhodnutia.

Kto som?

 • Pôsobím ako odborná garantka komunitného centra
 • Absolvovala som tri humanitárne misie v Afrike, Južnom Sudáne a Keni
 • Mám široký prehľad o zahraničnej politike
 • Som aktívna v komunálnej politike - poslankyňa MsZ v Námestove a predsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú oblasť a občianske záležitosti
 • Som schopná rýchlo premieňať myšlienky na činy
 • Mám sociálno-psychologický výcvik a výcvik krízovej intervencie
 • Baví ma robiť na spoločných projektoch a Európska únia ním je
 • Nebojím sa - organizovala som občianske protesty Za Slušné Slovensko v Námestove
 • Ovládam anglický jazyk
 • Vyštudovala som Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite
 • Dva roky som pracovala v Prahe v OZ špecializujúcom sa na sociálne a právne poradenstvo žiadateľom o azyl
 • Organizovala som voľnočasové aktivity pre deti z detských domovov a benefičné koncerty
 • Venovala som sa dobrovoľníckej práci v nemocnici, v OZ Návrat aj v OZ Úsmev ako dar
 • Pôsobila som aj ako externý lektor pre Českú charitu, kde som vyučovala globálne rozvojové vzdelávanie pre vybrané ZŠ

Moja práca

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

7/2020 - súčastnosť

Odborná garantka

komunitného centra námestovo

11/2022 - súčastnosť

Poslankyňa

mestského zastupiteľstva v námestove

6/2013 - 02/2015

Odborný pracovník

Praha

9/2012 - 3/2013

Koordinátor centier pre deti ulice

Keňa - Afrika

2008 - 2010

Humanitárna a rozvojová pomoc

Južný Sudán - Afrika

VZDELANIE

2004 - 2010

Magister sociálnej práce

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita

OCENENIA

2018

Špeciálne poďakovanie rady bielej vrany

organizátorom protestov Za slušné Slovensko

2010

Ocenenie za prínos a pomoc na rozvojových projektoch v Južnom Sudáne

VŠZaSP sv. Alžbety

Moja kandidatúra do Európskeho parlamentu